Trường ĐH Y Dược quy mô 25ha sẽ được xây dựng mới tại Hòa lạc

Ngày 27/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trên cơ sở nâng cấp và phát triển Khoa Y Dược.

Trường ĐH Y Dược thuộc ĐHQGHN quy mô 25ha sẽ được xây dựng mới tại Hòa lạc

Theo kế hoạch, Trường ĐH Y Dược và Bệnh viện ĐHQGHN quy mô 1.000 giường sẽ được xây dựng mới tại Hòa Lạc với tổng diện tích 25ha. Đây là trường đại học thành viên thứ 8 của ĐHQGHN.

Trường đại học Y dược hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quy định. Tới năm 2025, trường xây dựng và hoàn thiện mô hình tiên tiến về đào tạo một số ngành tại ĐH Quốc gia Hà Nội với quy mô tuyển sinh đại học mỗi năm khoảng 1.000 sinh viên, trong đó, sinh viên quốc tế chiếm 5%.

Trường ĐH Y Dược thuộc ĐHQGHN quy mô 25ha sẽ được xây dựng mới tại Hòa lạc

Trường ĐH Y Dược thuộc ĐHQGHN quy mô 25ha sẽ được xây dựng mới tại Hòa lạc

Hiện nay, trường này đã ký hợp đồng nguyên tắc đào tạo với 23 bệnh viện thực hành trên địa bàn Hà Nội, với 11 bệnh viện đã ký lại hợp đồng nguyên tắc đào tạo theo quy định của Chính phủ về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Trong đó, Bệnh viện E là bệnh viện thực hành chính và Bệnh viện ĐH Quốc gia Hà Nội là bệnh viện trực thuộc chịu sự quản lý trực tiếp của Khoa Y dược (nay là Trường đại học Y dược).

Tới năm 2025, dự kiến quy mô tuyển sinh của trường này là 1.000 sinh viên

Lộ trình và quy mô đào tạo của trường này được xác định dựa trên nhu cầu của xã hội và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (đội ngũ cán bộ, giảng viên, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, học liệu, các điều kiện phục vụ đào tạo khác và đặc biệt là các bệnh viện thực hành, các công ty dược phẩm…).

Theo đó, đến năm 2030, Trường đại học Y dược sẽ tổ chức đào tạo 16 ngành đào tạo đại học, 16 chuyên ngành thạc sĩ, 16 chuyên ngành tiến sĩ và 16 chuyên ngành nội trú với dự kiến quy mô đào tạo khoảng 4.300 sinh viên đại học chính quy; khoảng 400 học viên cao học và nghiên cứu sinh; khoảng 600 bác sĩ nội trú và chuyên khoa. Tỷ lệ học viên sau đại học/sinh viên đạt năm 2025 là 22,9% và năm 2030 là 28%.

  • Xếp hạng hiện tại! 4.06/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 4.1/5 - (173 Phiếu bầu)