Thạch Thất đấu giá thành công 22 thửa đất khu Đầu Cầu Dưới, xã Bình Phú

Sáng ngày 23/01/2021, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Đầu Cầu Dưới, xã Bình Phú. Về dự và chứng kiến phiên đấu giá có đồng chí Nguyễn Kim Loan- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện; các thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng, ngành chuyên môn có liên quan; đồng chí Chủ tịch UBND và công chức Địa chính xã Bình Phú.

Thạch Thất đấu giá thành công 22 thửa đất khu Đầu Cầu Dưới, xã Bình Phú

Toàn cảnh phiên đấu giá

Khu Đầu Cầu Dưới, xã Bình Phú có 22 thửa đất được đưa ra đấu giá, với tổng diện tích 3.106,4m2. Trong đó, vị trí số 1 với 11 thửa đất có ký hiệu chẵn gồm: T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20 và T22 có giá khởi điểm là 16 triệu đồng/m2; vị trí số 2 với 11 thửa đất có ký hiệu lẻ gồm: T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19 và T21 có giá khởi điểm là 12 triệu đồng/m2, các vị trí có cùng bước giá là 200 nghìn đồng/m2. Có 888 hồ sơ tham gia đấu giá.

Thạch Thất đấu giá thành công 22 thửa đất khu Đầu Cầu Dưới, xã Bình Phú

Các khách hàng tham gia bỏ phiếu

Với hình thức đấu giá từng thửa đất bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một lần theo phương thức trả giá lên, mở kết quả công khai, kết quả trúng đấu giá là người trả giá cao nhất trong mỗi thửa đất. Kết quả trúng đấu giá cụ thể:

Tại vị trí số 1:

 • Thửa T2 có diện tích 144m2, có 31 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 37,2 triệu đồng/m2.
 • Thửa T4 có diện tích 142m2, có 39 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 42,6 triệu đồng/m2.
 • Thửa T6 có diện tích 142m2, có 66 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 48,8 triệu đồng/m2.
 • Thửa T8 có diện tích 144m2, có 47 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 48,4 triệu đồng/m2.
 • Thửa T10 có diện tích 144m2, có 29 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 37,2 triệu đồng/m2.
 • Thửa T12 có diện tích 144m2, có 27 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 38,8 triệu đồng/m2.
 • Thửa T14 có diện tích 144m2, có 24 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 45,2 triệu đồng/m2.
 • Thửa T16 có diện tích 144m2, có 16 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 43,8 triệu đồng/m2.
 • Thửa T18 có diện tích 144m2, có 16 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 43,8 triệu đồng/m2.
 • Thửa T20 có diện tích 144m2, có 28 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 41 triệu đồng/m2.
 • Thửa T22 có diện tích 146,4m2, có 17 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 48,6 triệu đồng/m2.

Tại vị trí số 2:

 • Thửa T1 có diện tích 144m2, có 44 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 42,4 triệu đồng/m2.
 • Thửa T3 có diện tích 142m2, có 48 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 39,8 triệu đồng/m2.
 • Thửa T5 có diện tích 142m2, có 75 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 45,2 triệu đồng/m2.
 • Thửa T7 có diện tích 144m2, có 63 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 48,2 triệu đồng/m2.
 • Thửa T9 có diện tích 144m2, có 60 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 42,4 triệu đồng/m2.
 • Thửa T11 có diện tích 144m2, có 46 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 37,2 triệu đồng/m2.
 • Thửa T13 có diện tích 144m2, có 44 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 48,6 triệu đồng/m2.
 • Thửa T15 có diện tích 144m2, có 35 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 46,8 triệu đồng/m2.
 • Thửa T17 có diện tích 144m2, có 39 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 34,8 triệu đồng/m
 • Thửa T19 có diện tích 144m2, có 49 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 36,8 triệu đồng/m2.
 • Thửa T21 có diện tích 88m2, có 45 hồ sơ tham gia đấu giá và giá trúng đấu giá là 36,6 triệu đồng/m2.

Thạch Thất đấu giá thành công 22 thửa đất khu Đầu Cầu Dưới, xã Bình Phú

Quá trình kiểm phiếu công khai trước sự chứng kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và khách hàng tham gia đấu giá

Tổng số tiền thu được từ đấu giá 22 thửa đất khu Đầu Cầu Dưới, xã Bình Phú là trên 132 tỷ đồng.

Quá trình đấu giá diễn ra công khai, minh bạch và đúng luật định nên không xảy ra khiếu kiện, thắc mắc về kết quả trúng đấu giá./.

 • Xếp hạng hiện tại! 4.13/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Xếp hạng: 4.1/5 - (122 Phiếu bầu)