Huyện Thạch Thất sẽ thu hồi hơn 200 ha làm 99 dự án năm 2021

Huyện Thạch Thất sẽ thu hồi hơn 200 ha làm 99 dự án năm 2021, trong đó có đường đô thị vệ tinh Hòa Lạc - Liên Quan

Trong 99 dự án huyện Thạch Thất sẽ triển khai thu hồi đất năm 2021, có một số dự án đáng chú ý như cải tạo nâng cấp đường tỉnh 420 (ngã ba Hòa Lạc - thị trấn Liên Quan); đường H14 từ cụm công nghiệp Bình Phú đến cầu Phú Lễ...

Theo Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, huyện Thạch Thất có 99 dự án với tổng diện tích 270,35 ha. Trong đó, diện tích thu hồi đất là 213,61 ha, diện tích chuyển mục đích đất lúa là 80,64 ha.

Cụ thể, huyện Thạch Thất thu hồi đất để nâng cấp, cải tạo và xây dựng các dự án giao thông, xây dựng hạ tầng kĩ thuật khu đất đấu giá; các công trình công cộng như nhà văn hoá, trường học...

Một số dự án giao thông đang và sắp triển khai năm 2021 tại huyện Thạch Thất: Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 420 (ngã ba Hoà Lạc đến ngã ba thị trấn Liên Quan); mở rộng đường 446; cầu Cao Thiên; đường tỉnh 419 (ĐT 80 cũ) đoạn qua thị trấn Liên Quan; cải tạo tuyến đường từ ĐT 419 - Cần Kiệm - Kim Quan - ĐT 420. 

Ngoài ra, huyện Thạch Thất còn có một số dự án đáng chú ý khác như: Nâng cấp hệ thống tiêu Bình Phú, thu hồi 8,72 ha ; xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Chàng Sơn, thu hồi 4,32 ha. 

Dưới đây là danh sách chi tiết các dự án sẽ thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn huyện Thạch Thất:

Huyện Thạch Thất sẽ thu hồi hơn 200 ha làm 99 dự án năm 2021

Huyện Thạch Thất sẽ thu hồi hơn 200 ha làm 99 dự án năm 2021

Huyện Thạch Thất sẽ thu hồi hơn 200 ha làm 99 dự án năm 2021

Huyện Thạch Thất sẽ thu hồi hơn 200 ha làm 99 dự án năm 2021

Huyện Thạch Thất sẽ thu hồi hơn 200 ha làm 99 dự án năm 2021

Huyện Thạch Thất sẽ thu hồi hơn 200 ha làm 99 dự án năm 2021

Huyện Thạch Thất sẽ thu hồi hơn 200 ha làm 99 dự án năm 2021

Huyện Thạch Thất sẽ thu hồi hơn 200 ha làm 99 dự án năm 2021

  • Xếp hạng hiện tại! 4.12/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 4.1/5 - (129 Phiếu bầu)