Huyện Quốc Oai sẽ thu hồi hơn 195 ha đất năm 2021

Huyện Quốc Oai sẽ thu hồi hơn 195 ha đất năm 2021, mở nhiều đường trong đó có đoạn vành đai Đô thị vệ tinh Hoà Lạc

Trong số hơn 195 ha đất thu hồi năm 2021, huyện Quốc Oai sẽ triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông, trong đó đáng chú ý có dự án xây dựng đường vành đai Đô thị vệ tinh Hoà Lạc tại xã Phú Cát.

Theo Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND Thành phố Hà Nội phê duyệt, huyện Quốc Oai có 64 dự án với tổng diện tích 285,7 ha. Trong đó, diện tích thu hồi đất là hơn 195,34 ha, diện tích chuyển mục đích đất lúa là 63,84 ha.

Cụ thể, huyện Quốc Oai thu hồi đất để thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kĩ thuật đất đấu giá, cải tạo, mở rộng và xây dựng đường giao thông, xây dựng trường học…

Một số dự án giao thông đáng chú ý sẽ thu hồi đất năm 2021: Đường trục phát triển các xã vùng bán sơn địa huyện Quốc Oai (tuyến ĐH09 Phú Cát - Hoà Thạch - Đông Yên) thu hồi 17,89 ha; xây dựng đường vành đai khu công nghệ cao Hoà Lạc (KCN Bắc Phú Cát cũ) thu hồi 20 ha; đường 421B nối từ cầu Sài Sơn qua khu hành chính huyện kết nối tỉnh lộ 421B đoạn Thạch Thán - Xuân Mai thu hồi 15,03 ha.

Ngoài ra huyện Quốc Oai có nhiều dự xây dựng hạ tầng kĩ thuật các khu đất đấu giá ở xã Sài Sơn, xã Ngọc Mỹ, thị trấn Quốc Oai, xã Ngọc Liệp, xã Đồng Quang, xã Tân Phú...

Dưới đây là danh sách chi tiết các dự án sẽ thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn huyện Quốc Oai:

Huyện Quốc Oai sẽ thu hồi hơn 195 ha đất năm 2021

Huyện Quốc Oai sẽ thu hồi hơn 195 ha đất năm 2021

Huyện Quốc Oai sẽ thu hồi hơn 195 ha đất năm 2021

Huyện Quốc Oai sẽ thu hồi hơn 195 ha đất năm 2021

Huyện Quốc Oai sẽ thu hồi hơn 195 ha đất năm 2021

Huyện Quốc Oai sẽ thu hồi hơn 195 ha đất năm 2021

  • Xếp hạng hiện tại! 4.10/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 4.1/5 - (163 Phiếu bầu)