Đầu tư công trên 13.750 tỷ đồng giai đoạn 2021 – 2025 tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Thạch Thất có khoản 428 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến 13.752.243 triệu đồng, kế hoạch vốn dự kiến 11.034.902 triệu đồng.

Trong đó, dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách TP có 25 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến  3.694.042 triệu đồng, gồm: 1 dự án chuyển tiếp cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 đoạn từ Km0+00 đến Km7+428 (ngã ba Hòa Lạc – ngã ba thị trấn Liên Quan); 1 dự án giáo dục; 7 dự án giao thông vận tải; 2 dự án văn hóa thông tin; 9 dự án nông nghiệp; 5 dự án quy hoạch; 1 dự án kiến thiết thị chính.

Dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện gồm có 403 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến 10.058.201 triệu đồng. Trong đó, giai đoạn chuyển tiếp 2016 – 2020 sang giai đoạn 2021 – 2025 có 21 dự án (trong đó có 1 dự án hạ tầng đấu giá sử dụng đất) tổng mức đầu tư dự kiến xấp xỉ 597 tỷ đồng, bằng 18,3% tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2016 – 2021, đảm bảo dưới 20% phù hợp theo quy định tại Khoản 2 Luật Đầu tư công năm 2019.

Dự án mới giai đoạn 2021 – 2025 có tổng số 382 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến 9.460.231 triệu đồng. Tập trung đầu tư vào các công trình trọng điểm, như xã nông thôn mới nâng cao, hạ tầng giao thông khung có tính kết nối lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội, trường chuẩn quốc gia, dự án môi trường, văn hóa thông tin...

Giai đoạn 2021 - 2025, Thạch Thất dự kiến đầu tư thêm 428 dự án hạ tầng ở nhiều lĩnh vực.

Giai đoạn 2021 - 2025, Thạch Thất dự kiến đầu tư thêm 428 dự án hạ tầng ở nhiều lĩnh vực.

Đối với dự án đề nghị ngân sách TP hỗ trợ có 76 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến 2.978.260 triệu đồng được chia thành 7 dự án vốn hỗ trợ mục tiêu;  4 dự án vốn xổ số; 9 dự án vốn trường chuẩn; 29 dự án theo kế hoạch 138; 18 dự án vốn hỗ trợ đặc thù; 9 dự án hỗ trợ tu sửa di tích lịch sử văn hóa...

Đối với dự án đầu tư trong cân đối ngân sách của huyện có tổng số 306 dự án, mức đầu tư dự kiến 6.480.009 triệu đồng, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, môi trường, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, quản lý nhà nước – Đảng – đoàn thể, kinh tế, quy hoạch, giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, thương mại...

“Đối với nguồn vốn thuộc nhiệm vụ chi TP, TP hỗ trợ huyện sẽ đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện GPMB, thi công và giải ngân kế hoạch vốn theo quy định. Đối với dự án dùng nguồn vốn của huyện, sẽ tập trung đôn đốc chủ đầu tư rà soát, quyết toán dự án hoàn thành làm cơ sở để hoàn tất, đóng mã dự án. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 – 2020” – Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho hay.

  • Xếp hạng hiện tại! 4.07/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 4.1/5 - (102 Phiếu bầu)